สมาคมธนาคารUKแนะอังกฤษควรเริ่มเจรจาEU

สมาคมธนาคารUKแนะอังกฤษควรเริ่มเจรจาEU

สมาคมธนาคารUKแนะอังกฤษควรเริ่มเจรจาEU

ประธานสมาคมธนาคารสหราชอาณาจักร แนะ อังกฤษ ควรเริ่มเจรจาข้อต่อรองการค้ากับสภาพยุโรปได้แล้ว

อังกฤษ ควรจะต่อรองการเจรจาการเปลี่ยนผ่านกับสหภาพยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงการ “ขอบหน้าผา” ที่จะระงับตลาดที่เคยอยู่ในกลุ่ม โดย นาย แอนโธนี บราวน์ ประธานบริหารสมาคมธนาคารของอังกฤษ กล่าวว่า เป็นความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างมีระเบียบ อังกฤษควรเริ่มการเจรจาสามัญ สำหรับการถอนตัวออกจากอังกฤษ ซึ่งการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้น หลัง 2 ปี หากไม่มีการจัดการตกลงด้านการค้าใหม่ ยกเว้นในกรณีที่สมาชิอียูทุกประเทศตกลงยืดเวลาการต่อรองออกไป ซึ่งประธานสมาคมการธนาคารแห่งอังกฤษ ยืนยันว่า การเจรจาในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น การเจรจาจะปลดเปลื้องความไม่แน่นอนและผ่อนคลายความกดดันธนาคาร สำหรับการพิจารณาในปัจจุบัน เพื่อย้ายการดำเนินการไปยังยุโรปที่จะต้องใชเวลา 2-3 ปีหรือมากกว่านั้น สำหรับธนาคารที่ต้องการย้าย