อาชีพรับจ้างหาบของในจีนกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย

อาชีพรับจ้างหาบของในจีนกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย

อาชีพรับจ้างหาบของในจีนกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย

ชายหาบของด้วยแท่งไม้ชิ้นเดียวนี้ เรียกว่า “bang-bang” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “stick-man” เป็นอาชีพรับจ้างหาบของ หรือแบกของ ซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ ที่พบเห็นได้ตามท้องถนนในเมือง Chongqing แต่จากการสำรวจของมหาวิทยาลัย Chongqing พบว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพนี้ลดน้อยลง จากปี 2010 ที่มีประมาณ 300,000-400,000 คน ลดลงเหลือแค่ไม่ถึง 10,000 คน เพราะการมาถึงของระบบการขนส่งที่ทันสมัย มีธุรกิจขนส่งขยายตัวเข้ามาเปิดให้บริการในเมืองเป็นจำนวนมาก

“bang- bang” จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินคือ ท่อนไม้ไผ่ และเชือก พวกเขาจะนั่งรอให้ลูกค้ามาว่าจ้าง เพื่อขนสินค้า อาชีพนี้เริ่มแรกนั้นเป็นเพียงการรับจ้างหาบน้ำ แต่ต่อมาเมื่อมีการค้าขาย มีสินค้า มีเรือขนส่งเข้ามาในเมือง “bang bang” ก็พัฒนามาเป็นการรับจ้างขนของขึ้นมาจากเรือ เปิดโอกาสให้มีผู้เข้ามาประกอบอาชีพนี้ และทำรายได้กันเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การค้าและการขนส่งในปัจจุบัน มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจขนส่ง ได้ขยายเข้ามาในเมือง ทำให้ผู้ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบ และลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว